Tag Archives: สุริยะนมัสการ

โยคะ – กลุ่มท่าบรรพ – สุริยะนมัสการ

โยคะ – กลุ่มท่าบรรพ – สุริยะนมัสการ

โยคะ – กลุ่มท่าบรรพ

โยคะ

โยคะ – กลุ่มท่าบรรพ – สุริยะนมัสการ

โยคะ ท่าที่ 2 สุริยะนมัสการ (surya namasaka)

เป็นการสักการะ พระอาทิตย์ จัดอยู่ในกลุ่มท่าพลังร้อน

วิธีปฏิบัติ

ยืนตรงเท้าชิด กระจายน้ำหนักให้เต็มฝ่าเท้าทั้งสองข้าง พนมมืออยู่กึ่งกลางระหว่างอก

1. หายใจเข้า ยืดตัว เหยียดแขนเหนือศีรษะ แอ่นไปด้านหลัง

2. หายใจออก ก้ม มือจับข้อเท้า ยกสะโพกสูง ยืดหลังขาตึง หน้าผากจรดหน้าแข้ง

3. กลั้นลมหายใจ ชักเท้าขวาไปด้านหลัง หลังตรง ปลายเท้าวางราบ

4. หายใจเข้า แอ่นอก พร้อมกับยกหัวไหล่หมุน

5. หายใจออก เหยียดแขนเหนือศีรษะ แอ่นไปด้านหลัง

6. หายใจเข้า ชักเท้าซ้ายมาวางชิดเท้าขวา ตั้งเข่า ตั้งนิ้วเท้า หน้ามองตรง

7. หายใจออก ยืดลำตัว ยกสะโพกขึ้น พร้อมกับลดศีรษะลง กดส้นเท้าติดพื้น ยืดขาตึง เข่าไม่งอ

8. หายใจเข้า นอนราบ มือวางคว่ำข้างหน้าอก หน้าผากจรดพื้น

9. หายใจออก กระดกก้น เชิดหน้ามองตรง และวางลง

10. หายใจเข้า แอ่นอกยืดตัวขึ้น หน้ามองตรง

11. หายใจออก นั่งบนส้นเท้า หมอบกราบ

12. หายใจเข้า ตั้งเข่า ตั้งนิ้วเท้า หน้ามองตรง

13. หายใจออก ยืดลำตัว ยกสะโพกขึ้น พร้อมกับลดศีรษะลง กดส้นเท้าติดพื้น ยืดขาตึง เข่าไม่งอ

14. กลั้นลมหายใจ ก้าวเท้าขวาไปด้านหน้า หลังตรง เท้าซ้ายวางราบ

15. หายใจเข้า แอ่นอก พร้อมกับยกหัวไหล่หมุน

16. หายใจออก เหยียดแขนขึ้นเหนือศีรษะ แอ่นไปด้านหลัง

17. หายใจเข้า ก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้าวางชิดเท้าขวา นั่งยอง

18. หายใจออก เหยียดแขนพนมมือเหนือศีรษะ แขนชิดใบหู หลังตรง

19. หายใจเข้า มือจับข้อเท้า ก้มศีรษะจรดหัวเข่า

20. หายใจออก ยกสะโพกขึ้น มือจับข้อเท้าไว้ ยืดหลังขาตึง หน้าผากจรดหน้าแข้ง

21. หายใจเข้า ยกลำตัวขึ้น ยืดตัว เหยียดแขนเหนือศีรษะ แอ่นไปด้านหลัง แอ่นสะโพกไปด้านหน้า

22. หายใจออก ลดแขนลง พนมมือ